คำสั่งในเซิฟ Guild PVP เซิฟกิลและPVP

User

/tpaccept : ยืนยันรับการวาป

/w  พิมแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและข้อความ เป็นการกระซิบ

/skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ

/clearskin ลบสกินที่เปลี่ยนไว้ออก

– ได้รับเงิน 1 พ้อยทุกๆ 10 นาที ในขนะที่อยู่ในเซิฟ มากสุด 100 ต่อวัน

/spawn : กลับจุดเกิด

/money : เช็คเงินของเรา

 

Vip

/tpa ชื่อคน : วาปไปหาคนอื่น ( คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/tpahere : ดึงคนอื่นมาหา (คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/hat : ใส่บล็อคที่เราถึงในมือไว้บนหัว

– สามารถเข้าได้เมื่อเซิฟเต็ม

/fix all : ซ่อมของทุกอย่างในตัว

– ได้รับเงิน 5 พ้อยทุกๆ 10 นาที ในขนะที่อยู่ในเซิฟ มากสุด 300 ต่อวัน

/guild create ชื่อกิล1-6 ตัว

/guild delete ลบกิล

/guild invite ชื่อ ชวนเพื่อนเข้ากิล

/guild boot ชื่อ ไล่คนออกจากกิล

/guild accept ยอมรับเข้ากิล

/guild chat ข้อความคุยในกิล

/guild info ข้อมมูลกิล

Share Button

คำสั่งในเซิฟ Survival PVP เซิฟเอาชีวิตลอดและPVPฆ่ากัน

คำสั่งที่ user ใช้ได้ในเซิฟ sayouiminecraft เซิฟ Survival PVP

– ได้รับเงิน 5 พ้อยทุกๆ 10 นาที ในขนะที่อยู่ในเซิฟ มากสุด 100 ต่อวัน

/spawn : กลับจุดเกิด

/sethome ชื่อวาป : เซ็ทจุดที่เรายืนเป็นบ้าน

/home : ดูรายชื่อที่เราsethomeไว้

/delhome ชื่อบ้าน : ลบบ้านที่เว็ตไว้

/money : เช็คเงินของเรา

/pay ชื่อคน จำนวนเงิน : จ่ายเงินให้คนอื่น

/tpaccept : ยืนยันรับการวาป

/w  พิมแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและข้อความ : เป็นการกระซิบ

/skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ

/clearskin : ลบสกินที่เปลี่ยนไว้ออก

 

คำสั่งที่ใช้ใน zone เช่า

กดเช่าได้ที่ป้ายหน้าโซน

/as unrent เลขโซน  (ยกเลิกการเช่าโซน)

/as addfriend ชื่อเพื่อน เลขโซน   (เพื่มเพื่อนเข้าโซน)

/as delfriend ชื่อเพื่อน เลขโซน   (ลบเพื่อนออกจากโซน)

/rg info ดูข้อมูลคนในโซน

/region flag เลขโซน pvp Allow (เปิดpvpในโซน-ทุกคนที่อยู่ในโซนสามารถพิมพ์ได้)

/region flag เลขโซน pvp deny (ปิดpvpในโซน-ทุกคนที่อยู่ในโซนสามารถพิมพ์ได้)

/region flag เลขโซน fly Allow (เปิดบินในโซน-ทุกคนที่อยู่ในโซนสามารถพิมพ์ได้)

/region flag เลขโซน fly deny (ปิดบินในโซน-ทุกคนที่อยู่ในโซนสามารถพิมพ์ได้)

 

หินโพเทคแม็บขุดแร่ (หินแร่ถ่าน)

วางโพเทค Coal Ore ได้ 1 อัน

/ps add ชื่อเพื่อน (เพิ่มคนเข้าพื้นที่หินโพเทค)

/ps remove ชื่อเพื่อน(ลบคนออกจากพื้นที่หินโพเทค)

/ps info ดูข้อมมูลโซนตัวเอง

/ps view ดูเขตที่ได้รับการโพเทค

/ps flag pvp deny   ยืนในโซนปิดpvp

/ps flag pvp allow  ยืนในโซนเปิดpvp

คำสั่งโพเทคเฉพาะVIP (หินแร่ถ่าน)

วางโพเทค Coal Ore ได้ 4 อัน

/ps home 1-4 กลับโซนของตัวเองได้

/ps hide ซ่อนหินโพเทค

/ps unhide ยกเลิกซ่อนหินโพเทค

 

โซน VIP ใช้คำสั่งทุกคำสั่งต้องเป็น VIP และใช้ได้ที่โซน VIP เท่านั้น

– เอาโซนฟรีVIPได้1โซนเมื่อเติมVIPครั้งแรก

/plot auto รับโซนอัตโนมัติโดยการสุ่ม

/plot claim รับโซนโดยการยืนในโซนที่ไม่มีเจ้าของแล้วพิมพ์คำสั่ง

/plot home กลับไปที่โซนตัวเอง

/plot home ชื่อเพื่อน  ไปที่โซนเพื่อน

/plot add แอดเพื่อนเข้าโซน

/plot remove ลบเพื่อนออกจากโซน

/plot info ดูรายชื่อคนในโซน

/plot clear ลบทุกอย่างที่อยู่ในโซน

/plot delete ลบทุกอย่างและยกเลิกการเป็นเจ้าของโซนนั้น

 

คำสั่งที่ VIP ใช้ได้ในเซิฟ sayouiminecraft เซิฟ Survival PVP

– ได้รับเงิน 10 พ้อยทุกๆ 10 นาที ในขนะที่อยู่ในเซิฟ มากสุด 1000 ต่อวัน

– พิมพ์ป้ายสีได้ &แล้วตามด้วยตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e จะเปลียนเป็นสีต่างๆ

– พิมพ์ข้อความสีได้ &แล้วตามด้วยตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e จะเปลียนเป็นสีต่างๆ

– รับฉายยาได้

– รับตั๋วแลกของ VIP ได้

– สามารถเข้าได้เมื่อเซิฟเต็ม

/sethome ชื่อบ้าน : เซ็ทจุดที่เรายืนเป็นบ้าน ได้ 4 ที่

/tpa ชื่อคน : วาปไปหาคนอื่น ( คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/tpahere : ดึงคนอื่นมาหา (คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/tptoggle : ปิดการส่งคำขอ /tpa และ /tpahere จากคนอื่น

/back : กลับจุดวาปได้

/hat : ใส่บล็อคที่เราถึงในมือไว้บนหัว

/fly : สามารถบินได้ในแม็บโฮมโซนเท่านั้น

/fix all : ซ่อมของทุกอย่างในตัว

พิมพ์ข้อความสีหรึอป้ายได้โดย &เลข ข้อความ ดูสีได้ที่ http://minecraft.gamepedia.com/Formatting_codes

 

Share Button

คำสั่งในเซิฟ Survival Hard เซิฟเอาชีวิตลอดสุดโหด

 

User

/tpaccept : ยืนยันรับการวาป

/tptoggle : ปิดการส่งคำขอ /tpa และ /tpahere จากคนอื่น

/w – พิมแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและข้อความ เป็นการกระซิบ

วางโพเทค Coal Ore ได้ 1 อัน

/ps info ดูข้อมมูลโซนตัวเอง

/ps view ดูเขตที่ได้รับการโพเทค

/ps home 1 กลับโซนของตัวเองได้

/ps add ชื่อเพื่อ   เพิ่มคนเข้าพื้นที่หินโพเทค

/ps remove ชื่อเพื่อน   ลบคนออกจากพื้นที่หินโพเทค

/lobby วาปกลับล๊อปบี้

/skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ

/clearskin ลบสกินที่เปลี่ยนไว้ออก

/Trade ชื่อเพื่อน  ชื่อเพื่อนที่ต้องการแลกของ
/Trade Accept  ตกลงรับการแลกของ

 

Vip

/tpa ชื่อคน : วาปไปหาคนอื่น ( คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/tpahere : ดึงคนอื่นมาหา (คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/tptoggle : ปิดการส่งคำขอ /tpa และ /tpahere จากคนอื่น

/hat : ใส่บล็อคที่เราถึงในมือไว้บนหัว

– สามารถเข้าได้เมื่อเซิฟเต็ม

วางโพเทค Coal Ore ได้ 4 อัน

/ps home 1-4 กลับโซนของตัวเองได้

/ps hide ซ่อนหินโพเทค

/ps unhide ยกเลิกซ่อนหินโพเทค

– สามารถใช้ถังน้ำได้

/fix all : ซ่อมของทุกอย่างในตัว

พิมพ์ข้อความสีหรึอป้ายได้โดย &เลข ข้อความ http://minecraft.gamepedia.com/Formatting_codes

Share Button