คำสั่งในเซิฟ Survival Hard เซิฟเอาชีวิตลอดสุดโหด

 

User

/tpaccept : ยืนยันรับการวาป

/w – พิมแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและข้อความ เป็นการกระซิบ

วางโพเทค Coal Ore ได้ 1 อัน

/ps info ดูข้อมมูลโซนตัวเอง

/ps view ดูเขตที่ได้รับการโพเทค

/ps home 1 กลับโซนของตัวเองได้

/ps add ชื่อเพื่อ   เพิ่มคนเข้าพื้นที่หินโพเทค

/ps remove ชื่อเพื่อน   ลบคนออกจากพื้นที่หินโพเทค

/lobby วาปกลับล๊อปบี้

/skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ

/clearskin ลบสกินที่เปลี่ยนไว้ออก

/Trade ชื่อเพื่อน  ชื่อเพื่อนที่ต้องการแลกของ
/Trade Accept  ตกลงรับการแลกของ

 

Vip

/tpa ชื่อคน : วาปไปหาคนอื่น ( คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/tpahere : ดึงคนอื่นมาหา (คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/hat : ใส่บล็อคที่เราถึงในมือไว้บนหัว

– สามารถเข้าได้เมื่อเซิฟเต็ม

วางโพเทค Coal Ore ได้ 4 อัน

/ps home 1-4 กลับโซนของตัวเองได้

/ps hide ซ่อนหินโพเทค

/ps unhide ยกเลิกซ่อนหินโพเทค

– สามารถใช้ถังน้ำได้

/fix all : ซ่อมของทุกอย่างในตัว

พิมพ์ข้อความสีหรึอป้ายได้โดย &เลข ข้อความ http://minecraft.gamepedia.com/Formatting_codes

Share Button

คำสั่งในเซิฟ Event เซิฟกิจกรรม

 

User

/spawn : กลับจุดเกิด

/tpaccept : ยืนยันรับการวาป

/skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ

/clearskin ลบสกินที่เปลี่ยนไว้ออก

 

VIP

สามารถใช้กล่องเอนเดอที่อยู่ในตัวได้มีเอฟเฟคต่างๆมากมาย

/tpa ชื่อคน : วาปไปหาคนอื่น ( คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/tpahere : ดึงคนอื่นมาหา (คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/back : กลับจุดที่ตายได้

/fix all : ซ่อมของทุกอย่างในตัว

 

Share Button

คำสั่งในเซิฟ Creative เซิฟสร้างบ้าน

 

User

คำสั่งของ User ธรรมดา สามารถรับโซนเล็กได้ 1 โซน ที่วาปซ้าย

/plot auto รับโซนอัตโนมัติโดยการสุ่ม

/plot claim รับโซนโดยการยืนในโซนที่ไม่มีเจ้าของแล้วพิมพ์คำสั่ง

/plot clear ลบทุกอย่างที่อยู่ในโซน

/plot delete ลบทุกอย่างและยกเลิกการเป็นเจ้าของโซนนั้น

/plot home กลับไปที่โซนตัวเอง

/plot home ชื่อเพื่อ  ไปที่โซนเพื่อน

/plot info ดูรายชื่อคนในโซน

/plot remove ลบเพื่อนออกจากโซน

/spawn : กลับจุดเกิด

/sethome ชื่อวาป: เซ็ทจุดที่เรายืนเป็นบ้าน

/home : ดูรายชื่อที่เราsethomeไว้

/delhome (ชื่อบ้าน): ลบบ้านที่เว็ตไว้

/tpaccept : ยืนยันรับการวาป

/ci : ลบของออกจากตัว

/skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ

/clearskin ลบสกินที่เปลี่ยนไว้ออก

 

VIP

คำสั่งของ vip เมื่อเติม vip จะสามารถรับโซนเล็กได้อีก 1 โซน และสามารถรับโซนใหญ่ได้

สามารถใช้คำสั่งทุกคำสั่งของ User ได้และใช้คำสั่งเพิ่มเติมได้ดังนี้

/plot add แอดเพื่อนเข้าโซน

/plot merge auto รวมโซนเล็ก2โซนเข้าด้วยกัน โซนต้องอยู่ติดกันนะ

/speed fly 3 เพิ่มความเร็วในการบิน

/plot music เปิดเพลงในโซน

/plot biome เปลียนใบโฮมของโซน

/plot kick เตะคนออกไปนอกโซนเรา

/gm 1-3 เปลียนเกมโหมดได้

/tpa ชื่อคน : วาปไปหาคนอื่น ( คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/tpahere : ดึงคนอื่นมาหา (คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/back : กลับจุดวาปล่าสุด

/head inventor เปิดคลังหัวสกิน

 

Share Button