คำสั่งในเซิฟ Guild PVP เซิฟกิลและPVP

User

/tpaccept : ยืนยันรับการวาป

/w  พิมแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและข้อความ เป็นการกระซิบ

/skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ

/clearskin ลบสกินที่เปลี่ยนไว้ออก

– ได้รับเงิน 1 พ้อยทุกๆ 10 นาที ในขนะที่อยู่ในเซิฟ มากสุด 100 ต่อวัน

/spawn : กลับจุดเกิด

/money : เช็คเงินของเรา

 

Vip

/tpa ชื่อคน : วาปไปหาคนอื่น ( คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/tpahere : ดึงคนอื่นมาหา (คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/hat : ใส่บล็อคที่เราถึงในมือไว้บนหัว

– สามารถเข้าได้เมื่อเซิฟเต็ม

/fix all : ซ่อมของทุกอย่างในตัว

– ได้รับเงิน 5 พ้อยทุกๆ 10 นาที ในขนะที่อยู่ในเซิฟ มากสุด 300 ต่อวัน

/guild create ชื่อกิล1-6 ตัว

/guild delete ลบกิล

/guild invite ชื่อ ชวนเพื่อนเข้ากิล

/guild boot ชื่อ ไล่คนออกจากกิล

/guild accept ยอมรับเข้ากิล

/guild chat ข้อความคุยในกิล

/guild info ข้อมมูลกิล

Share Button

คำสั่งในเซิฟ Survival Hard เซิฟเอาชีวิตลอดสุดโหด

 

User

/tpaccept : ยืนยันรับการวาป

/tptoggle : ปิดการส่งคำขอ /tpa และ /tpahere จากคนอื่น

/w – พิมแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและข้อความ เป็นการกระซิบ

วางโพเทค Coal Ore ได้ 1 อัน

/ps info ดูข้อมมูลโซนตัวเอง

/ps view ดูเขตที่ได้รับการโพเทค

/ps home 1 กลับโซนของตัวเองได้

/ps add ชื่อเพื่อ   เพิ่มคนเข้าพื้นที่หินโพเทค

/ps remove ชื่อเพื่อน   ลบคนออกจากพื้นที่หินโพเทค

/lobby วาปกลับล๊อปบี้

/skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ

/clearskin ลบสกินที่เปลี่ยนไว้ออก

/Trade ชื่อเพื่อน  ชื่อเพื่อนที่ต้องการแลกของ
/Trade Accept  ตกลงรับการแลกของ

 

Vip

/tpa ชื่อคน : วาปไปหาคนอื่น ( คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/tpahere : ดึงคนอื่นมาหา (คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/tptoggle : ปิดการส่งคำขอ /tpa และ /tpahere จากคนอื่น

/hat : ใส่บล็อคที่เราถึงในมือไว้บนหัว

– สามารถเข้าได้เมื่อเซิฟเต็ม

วางโพเทค Coal Ore ได้ 4 อัน

/ps home 1-4 กลับโซนของตัวเองได้

/ps hide ซ่อนหินโพเทค

/ps unhide ยกเลิกซ่อนหินโพเทค

– สามารถใช้ถังน้ำได้

/fix all : ซ่อมของทุกอย่างในตัว

พิมพ์ข้อความสีหรึอป้ายได้โดย &เลข ข้อความ http://minecraft.gamepedia.com/Formatting_codes

Share Button

คำสั่งในเซิฟ Event เซิฟกิจกรรม

 

User

/spawn : กลับจุดเกิด

/tpaccept : ยืนยันรับการวาป

/skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ

/clearskin ลบสกินที่เปลี่ยนไว้ออก

 

VIP

สามารถใช้กล่องเอนเดอที่อยู่ในตัวได้มีเอฟเฟคต่างๆมากมาย

/tpa ชื่อคน : วาปไปหาคนอื่น ( คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/tpahere : ดึงคนอื่นมาหา (คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/back : กลับจุดที่ตายได้

/fix all : ซ่อมของทุกอย่างในตัว

 

Share Button