คำสั่งในเซิฟ Creative เซิฟสร้างบ้าน


 

User

คำสั่งของ User ธรรมดา สามารถรับโซนเล็กได้ 1 โซน ที่วาปซ้าย

/plot auto รับโซนอัตโนมัติโดยการสุ่ม

/plot claim รับโซนโดยการยืนในโซนที่ไม่มีเจ้าของแล้วพิมพ์คำสั่ง

/plot clear ลบทุกอย่างที่อยู่ในโซน

/plot delete ลบทุกอย่างและยกเลิกการเป็นเจ้าของโซนนั้น

/plot home กลับไปที่โซนตัวเอง

/plot home ชื่อเพื่อ  ไปที่โซนเพื่อน

/plot info ดูรายชื่อคนในโซน

/plot remove ลบเพื่อนออกจากโซน

/spawn : กลับจุดเกิด

/sethome ชื่อวาป: เซ็ทจุดที่เรายืนเป็นบ้าน

/home : ดูรายชื่อที่เราsethomeไว้

/delhome (ชื่อบ้าน): ลบบ้านที่เว็ตไว้

/tpaccept : ยืนยันรับการวาป

/ci : ลบของออกจากตัว

/skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ

/clearskin ลบสกินที่เปลี่ยนไว้ออก

/i 397:3 1 player:ชื่อสกีน : เสกหัวสกีน

 

VIP

คำสั่งของ vip เมื่อเติม vip จะสามารถรับโซนเล็กได้อีก 1 โซน และสามารถรับโซนใหญ่ได้

สามารถใช้คำสั่งทุกคำสั่งของ User ได้และใช้คำสั่งเพิ่มเติมได้ดังนี้

/plot add แอดเพื่อนเข้าโซน

/plot merge auto รวมโซนเล็ก2โซนเข้าด้วยกัน โซนต้องอยู่ติดกันนะ

/speed fly 3 เพิ่มความเร็วในการบิน

/plot music เปิดเพลงในโซน

/plot biome เปลียนใบโฮมของโซน

/plot kick เตะคนออกไปนอกโซนเรา

/gm 1-3 เปลียนเกมโหมดได้

/tpa ชื่อคน : วาปไปหาคนอื่น ( คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/tpahere : ดึงคนอื่นมาหา (คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/back : กลับจุดวาปล่าสุด

/head inventory เปิดคลังหัวสกิน

 

Share Button

พูดคุยแสดงความเห็นกันได้เลยนะครับ

ความเห็น

บทความที่เกียวข้อง

  • คำสั่งที่ user ใช้ได้ในเซิฟ sayouiminecraft เซิฟ Survival PVP – ได้รับเงิน 5 พ้อยทุกๆ 10 นาที ในขนะที่อยู่ในเซิฟ มากสุด 100 ต่อวัน /spawn : กลับจุดเกิด /sethome ชื่อวา ...

  • คำสั่งที่ user ใช้ได้ในเซิฟ sayouiminecraft เซิฟ Survival Economy เซิฟหลัก – ได้รับเงิน 5 พ้อยทุกๆ 10 นาที ในขนะที่อยู่ในเซิฟ มากสุด 100 ต่อวัน /spawn : กลับจุดเกิด /s ...

  •   User /tpaccept : ยืนยันรับการวาป /tptoggle : ปิดการส่งคำขอ /tpa และ /tpahere จากคนอื่น /w – พิมแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและข้อความ เป็นการกระซิบ วางโพเทค Coal ...

  •   User /spawn : กลับจุดเกิด /tpaccept : ยืนยันรับการวาป /skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ /clearskin ลบสกินที่เปลี่ยนไว้ออก   ...

  • User /tpaccept : ยืนยันรับการวาป /w  พิมแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและข้อความ เป็นการกระซิบ /skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ /clearskin ลบสกินที่เปล ...

  • หลายๆคนมักจะมีปัญหาในการเล่น minecraft เพราะตัวเกมที่โหลดมาไม่สมบูรณ์ หรึอลงตัวเกม minecraft ซ้อนกัน ทำให้มีปัญหาได้   1. คลิกไปทที่ Start Menu จะเห็นช่องให้พิมพ์คำว ...

  • วิธีใช้หินโพรเทคในเซิฟ sayouiminecraft ใช้บล๊อคแร่เหล็กอย่างเดียวนะครับ การใช้หินโพเทคในเซิฟ sayouiminecraft ใช้ได้ง่ายๆโดยการนำบล๊อคแร่ถ่านที่ยังเป็นบล๊อคอยู่ไปวางในจุดที่ต้อ ...