คำสั่งในเซิฟ Event เซิฟกิจกรรม


 

User

/spawn : กลับจุดเกิด

/tpaccept : ยืนยันรับการวาป

/skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ

/clearskin ลบสกินที่เปลี่ยนไว้ออก

 

VIP

สามารถใช้กล่องเอนเดอที่อยู่ในตัวได้มีเอฟเฟคต่างๆมากมาย

/tpa ชื่อคน : วาปไปหาคนอื่น ( คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/tpahere : ดึงคนอื่นมาหา (คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/back : กลับจุดที่ตายได้

/fix all : ซ่อมของทุกอย่างในตัว

 

Share Button

พูดคุยแสดงความเห็นกันได้เลยนะครับ

ความเห็น

บทความที่เกียวข้อง