คำสั่งในเกม


SayOuiMinecraft Server Minecraft คำสั่ง ในเกม Minecraft รวม คำสั่ง ต่างๆที่ใช้ใน Server SayOuiMinecraft คำสั่ง ทำให้เล่น Minecraft ได้สนุกขึ้น

คำสั่งจัดการรหัสในเซิฟsayouiminecraft

/register <ตั้งรหัสผ่าน> : สำหรับเข้าเกมครั้งแรก

/login <รหัสผ่าน> : ล็อกอินในครั้งต่อไป

/changepassword <รหัสเก่า> <รหัสใหม่> : เปลี่ยนรหัสผ่าน

คำสั่งในเซิฟ Survival Economy เซิฟหลัก

 

http://sayouiminecraft.com/command-survival-economy/

 

คำสั่งในเซิฟ Creative เซิฟสร้างบ้าน

 

http://sayouiminecraft.com/command-creative/

 

คำสั่งในเซิฟ Event เซิฟกิจกรรม

 

http://sayouiminecraft.com/command-event/

 

คำสั่งในเซิฟ Survival Hard เซิฟเอาชีวิตลอดสุดโหด

 

http://sayouiminecraft.com/command-survival-hard/

 

คำสั่งในเซิฟ Survival PVP เซิฟเอาชีวิตลอดและPVP

 

http://sayouiminecraft.com/command-survival-pvp/

 

คำสั่งในเซิฟ Guild PVP เซิฟกิลและPVP

 

http://sayouiminecraft.com/command-guild-pvp/

Share Button

บทความที่เกียวข้อง

  • Minecraft 1.8.9 ออกแล้ว ตัวที่ออกจะเป็น มายคราฟ 1.8.9 มีการอัพเดทต่างๆมากมาย เราไปดูกันเลยว่ามีอะไรใหม่บ้าง New world generation! (การสร้างโลกใหม่) - เพิ่มต้นไม่ ดอกไ ...

  • User /tpaccept : ยืนยันรับการวาป /w  พิมแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและข้อความ เป็นการกระซิบ /skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ /clearskin ลบสกินที่เปล ...

  •   User /tpaccept : ยืนยันรับการวาป /tptoggle : ปิดการส่งคำขอ /tpa และ /tpahere จากคนอื่น /w – พิมแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและข้อความ เป็นการกระซิบ วางโพเทค Coal ...

  • คำสั่งที่ user ใช้ได้ในเซิฟ sayouiminecraft เซิฟ Survival Economy เซิฟหลัก – ได้รับเงิน 5 พ้อยทุกๆ 10 นาที ในขนะที่อยู่ในเซิฟ มากสุด 100 ต่อวัน /spawn : กลับจุดเกิด /s ...

  •   User /spawn : กลับจุดเกิด /tpaccept : ยืนยันรับการวาป /skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ /clearskin ลบสกินที่เปลี่ยนไว้ออก   ...

  • คำสั่งที่ user ใช้ได้ในเซิฟ sayouiminecraft เซิฟ Survival PVP – ได้รับเงิน 5 พ้อยทุกๆ 10 นาที ในขนะที่อยู่ในเซิฟ มากสุด 100 ต่อวัน /spawn : กลับจุดเกิด /sethome ชื่อวา ...

  •   User คำสั่งของ User ธรรมดา สามารถรับโซนเล็กได้ 1 โซน ที่วาปซ้าย /plot auto รับโซนอัตโนมัติโดยการสุ่ม /plot claim รับโซนโดยการยืนในโซนที่ไม่มีเจ้าของแล้วพิมพ์ ...

.