คำสั่งในเซิฟ Survival Economy เซิฟหลัก


 

คำสั่งพูดคุยในเซิฟsayouiminecraft เซิฟ Survival Economy เซิฟหลัก

/w – พิมแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและข้อความ เป็นการกระซิบ

 

คำสั่งจัดการรหัสในเซิฟsayouiminecraft เซิฟ Survival Economy เซิฟหลัก

/register <ตั้งรหัสผ่าน> : สำหรับเข้าเกมครั้งแรก

/login <รหัสผ่าน> : ล็อกอินในครั้งต่อไป

/changepassword <รหัสเก่า> <รหัสใหม่> : เปลี่ยนรหัสผ่าน

 

คำสั่งเจ้าของพื้นที่ในเซิฟsayouiminecraft เซิฟ Survival Economy เซิฟหลัก

หินโพเทคแม็บขุดแร่ (หินแร่ถ่าน)

วางได้ 1 โพ

/ps add ชื่อเพื่อน(เพิ่มคนเข้าพื้นที่หินโพเทค)

/ps remove ชื่อเพื่อน(ลบคนออกจากพื้นที่หินโพเทค)

/ps info ดูข้อมมูลโซนตัวเอง

/ps view ดูเขตที่ได้รับการโพเทค

คำสั่งโพเทคเฉพาะVIP (หินแร่ถ่าน)

วางได้ 4 โพ

/ps home 1-4 กลับโซนของตัวเองได้

/ps hide ซ่อนหินโพเทค

/ps unhide ยกเลิกซ่อนหินโพเทค

Homezone

/region addmember ชื่อโซน ชื่อเพื่อน ( เพิ่มคนเข้าพื้นที่เฉพาะโฮมโซน )

/region removemember ชื่อโซน ชื่อเพื่อน ( ลบคนออกจากพื้นที่เฉพาะโฮมโซน )

/region removemember ชื่อโซน -a ( ลบคนออกจากพื้นที่เฉพาะโฮมโซนทุกคนในโซนเรา )

/region info ชื่อโซนของตัวเอง (ดูรายชื่อคนในโซนเฉพาะโฮมโซน)

โซน VIP ใช้คำสั่งทุกคำสั่งต้องเป็น VIP และใช้ได้ที่โซน VIP เท่านั้น

– เอาโซนฟรีVIPได้1โซนเมื่อเติมVIPครั้งแรก

/plot auto รับโซนอัตโนมัติโดยการสุ่ม

/plot claim รับโซนโดยการยืนในโซนที่ไม่มีเจ้าของแล้วพิมพ์คำสั่ง

/plot home กลับไปที่โซนตัวเอง

/plot home ชื่อเพื่อ  ไปที่โซนเพื่อน

/plot add แอดเพื่อนเข้าโซน

/plot remove ลบเพื่อนออกจากโซน

/plot info ดูรายชื่อคนในโซน

/plot clear ลบทุกอย่างที่อยู่ในโซน

/plot delete ลบทุกอย่างและยกเลิกการเป็นเจ้าของโซนนั้น

 

คำสั่งที่userใช้ได้ในเซิฟsayouiminecraft เซิฟ Survival Economy เซิฟหลัก

/spawn : กลับจุดเกิด

/sethome ชื่อวาป: เซ็ทจุดที่เรายืนเป็นบ้าน

/home : ดูรายชื่อที่เราsethomeไว้

/delhome (ชื่อบ้าน): ลบบ้านที่เว็ตไว้

– ล็อคกล่อง ล็อคประตู ล็อคเตา บรรทัดแรกพิมพ์ [Private] บรรทัดที่สอง ใส่ชื่อตัวเอง

/money : เช็คเงินของเรา

/pay ชื่อคน จำนวนเงิน : จ่ายเงินให้คนอื่น

/tpaccept : ยืนยันรับการวาป

/tptoggle : ปิดการส่งคำขอ /tpa และ /tpahere จากคนอื่น

/balancetop : ดูเงินสูงสุดในเซฺฟ

– ตายของไม่ตก

/skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ

/clearskin ลบสกินที่เปลี่ยนไว้ออก

/guild create ชื่อกิลตัวอักษร2-5ตัวอักษร พิมพ์เพื่อสร้างกิลใช้เงิน 1000 พ้อย

/guild delete ลบกิล

/guild invite ชื่อเพื่อน ชวนเพื่อนเข้ากิล

/guild accept ชื่อกิล ตกลงรับคำชวนเข้ากิล

/guild chat คุยในกิล

/guild info ข้อมูลกิล

/guild list ดูรายชื่อกิล

 

คำสั่งที่VIPใช้ได้ในเซิฟsayouiminecraft เซิฟ Survival Economy เซิฟหลัก

-สามารถเข้าเซิฟที่คนเต็มแล้วได้

– บินได้ในแม็บโฮมโซน

/spawn : กลับจุดเกิด

/sethome (ชื่อบ้าน): เซ็ทจุดที่เรายืนเป็นบ้าน ได้ 3 ที่

/home (ชื่อบ้าน): กลับบ้าน

/delhome (ชื่อบ้าน): ลบบ้านที่เว็ตไว้

– ล็อคกล่อง ล็อคประตู ล็อคเตา บรรทัดแรกพิมพ์ [Private] บรรทัดที่สอง ใส่ชื่อตัวเอง

/money : เช็คเงินของเรา

/money pay ชื่อคน จำนวนเงิน : จ่ายเงินให้คนอื่น

/hat : ใส่บล็อคที่เราถึงในมือไว้บนหัว

/tpaccept : ยืนยันรับการวาป

/balancetop : ดูเงินสูงสุดในเซฺฟ

/tpa ชื่อคน : วาปไปหาคนอื่น ( คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/tpahere : ดึงคนอื่นมาหา (คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/tptoggle : ปิดการส่งคำขอ /tpa และ /tpahere จากคนอื่น

/back : กลับจุดวาปได้

/fly : สามารถบินได้ในแม็บโฮมโซนเท่านั้น

/fix all : ซ่อมของทุกอย่างในตัว

/skin set ชื่อสกิน : เปลียนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ

– สามารถสร้าง ป้าย Lift ได้ ในบรรทัดสองของป้ายให้เขียนว่า [Lift Up] กับ [Lift Down] โดยวางตำแหน่งด้านบนกับด้านล่างของป้ายให้ตรงกัน ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่

– สามารถสรา้งLift แบบกดเลือนได้ดูที่ http://www.youtube.com/watch?v=k-IT_ULndbE

– พิมพ์ป้ายสีได้ &1-9 ตามด้วยข้อความ

Share Button

พูดคุยแสดงความเห็นกันได้เลยนะครับ

ความเห็น

บทความที่เกียวข้อง

  •   User คำสั่งของ User ธรรมดา สามารถรับโซนเล็กได้ 1 โซน ที่วาปซ้าย /plot auto รับโซนอัตโนมัติโดยการสุ่ม /plot claim รับโซนโดยการยืนในโซนที่ไม่มีเจ้าของแล้วพิมพ์ ...

  • User /tpaccept : ยืนยันรับการวาป /tptoggle : ปิดการส่งคำขอ /tpa และ /tpahere จากคนอื่น /w  พิมแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและข้อความ เป็นการกระซิบ วางโพเทค Coal Ore ได้ 1 ...

  •   User /tpaccept : ยืนยันรับการวาป /tptoggle : ปิดการส่งคำขอ /tpa และ /tpahere จากคนอื่น /w – พิมแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและข้อความ เป็นการกระซิบ วางโพเทค Coal ...

  • User /tpaccept : ยืนยันรับการวาป /w  พิมแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและข้อความ เป็นการกระซิบ /skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ /clearskin ลบสกินที่เปล ...

  •   User /spawn : กลับจุดเกิด /tpaccept : ยืนยันรับการวาป /skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ /clearskin ลบสกินที่เปลี่ยนไว้ออก   ...

  • วิธีใช้หินโพรเทคในเซิฟ sayouiminecraft ใช้บล๊อคแร่เหล็กอย่างเดียวนะครับ การใช้หินโพเทคในเซิฟ sayouiminecraft ใช้ได้ง่ายๆโดยการนำบล๊อคแร่ถ่านที่ยังเป็นบล๊อคอยู่ไปวางในจุดที่ต้อ ...

  • กิจกรรมประจำสัปดาห์ Server SayOuiMinecraft 1.8.9 เนื่องด้วยทางเซิฟเราได้เปลี่ยนการจัดกิจกรรมเป็น จัดอาทิตย์เว้นอาทิตย์ เพื่อเป็นการให้ Admin มีเวลาปรับปรุงเซิฟไปในตัว เลยจะเริ่ ...