คำสั่งในเซิฟ Survival Economy เซิฟหลัก


คำสั่งที่ user ใช้ได้ในเซิฟ sayouiminecraft เซิฟ Survival Economy เซิฟหลัก

– ได้รับเงิน 5 พ้อยทุกๆ 10 นาที ในขนะที่อยู่ในเซิฟ มากสุด 100 ต่อวัน

/spawn : กลับจุดเกิด

/sethome ชื่อวาป: เซ็ทจุดที่เรายืนเป็นบ้าน

/home : ดูรายชื่อที่เราsethomeไว้

/delhome (ชื่อบ้าน): ลบบ้านที่เซ็ตไว้

/money : เช็คเงินของเรา

/pay ชื่อคน จำนวนเงิน : จ่ายเงินให้คนอื่น

/tpaccept : ยืนยันรับการวาป

/w  พิมแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและข้อความ : เป็นการกระซิบ

/skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ

/clearskin : ลบสกินที่เปลี่ยนไว้ออก

 

คำสั่งที่ใช้ใน Homezone

/region addmember ชื่อโซน ชื่อเพื่อน ( เพิ่มคนเข้าพื้นที่เฉพาะโฮมโซน )

/region removemember ชื่อโซน ชื่อเพื่อน ( ลบคนออกจากพื้นที่เฉพาะโฮมโซน )

/region removemember ชื่อโซน -a ( ลบคนออกจากพื้นที่เฉพาะโฮมโซนทุกคนในโซนเรา )

/region info ชื่อโซนของตัวเอง (ดูรายชื่อคนในโซนเฉพาะโฮมโซน)

/region flag เลขโซน pvp Allow (เปิดpvpในโซน)

/region flag เลขโซน pvp deny (ปิดpvpในโซน)

/region flag เลขโซน fly Allow (เปิดบินในโซน)

/region flag เลขโซน fly deny (ปิดบินในโซน)

 

คำสั่งที่ใช้ใน zone เช่า

กดเช่าได้ที่ป้ายหน้าโซน

/as unrent เลขโซน  (ยกเลิกการเช่าโซน)

/as addfriend ชื่อเพื่อน เลขโซน   (เพื่มเพื่อนเข้าโซน)

/as delfriend ชื่อเพื่อน เลขโซน   (ลบเพื่อนออกจากโซน)

/rg info ดูข้อมูลคนในโซน

/region flag เลขโซน pvp Allow (เปิดpvpในโซน-ทุกคนที่อยู่ในโซนสามารถพิมพ์ได้)

/region flag เลขโซน pvp deny (ปิดpvpในโซน-ทุกคนที่อยู่ในโซนสามารถพิมพ์ได้)

/region flag เลขโซน fly Allow (เปิดบินในโซน-ทุกคนที่อยู่ในโซนสามารถพิมพ์ได้)

/region flag เลขโซน fly deny (ปิดบินในโซน-ทุกคนที่อยู่ในโซนสามารถพิมพ์ได้)

 

หินโพเทคแม็บขุดแร่ (หินแร่ถ่าน)

วางโพเทค Coal Ore ได้ 1 อัน

/kp add ชื่อเพื่อน(เพิ่มคนเข้าพื้นที่หินโพเทค)

/kp remove ชื่อเพื่อน(ลบคนออกจากพื้นที่หินโพเทค)

/kp info ดูข้อมมูลโซนตัวเอง

คำสั่งโพเทคเฉพาะVIP (หินแร่ถ่าน)

วางโพเทค Coal Ore ได้ 9 อัน

 

โซน VIP ใช้คำสั่งทุกคำสั่งต้องเป็น VIP และใช้ได้ที่โซน VIP เท่านั้น

– เอาโซนฟรีVIPได้1โซนเมื่อเติมVIPครั้งแรก

/plot auto รับโซนอัตโนมัติโดยการสุ่ม

/plot claim รับโซนโดยการยืนในโซนที่ไม่มีเจ้าของแล้วพิมพ์คำสั่ง

/plot home กลับไปที่โซนตัวเอง

/plot home ชื่อเพื่อน  ไปที่โซนเพื่อน

/plot add แอดเพื่อนเข้าโซน

/plot remove ลบเพื่อนออกจากโซน

/plot info ดูรายชื่อคนในโซน

/plot clear ลบทุกอย่างที่อยู่ในโซน

/plot delete ลบทุกอย่างและยกเลิกการเป็นเจ้าของโซนนั้น

 

คำสั่งที่ VIP ใช้ได้ในเซิฟ sayouiminecraft เซิฟ Survival Economy เซิฟหลัก

– ได้รับเงิน 10 พ้อยทุกๆ 10 นาที ในขนะที่อยู่ในเซิฟ มากสุด 1000 ต่อวัน

– พิมพ์ป้ายสีได้ &แล้วตามด้วยตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e จะเปลียนเป็นสีต่างๆ

– พิมพ์ข้อความสีได้ &แล้วตามด้วยตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e จะเปลียนเป็นสีต่างๆ

– รับฉายยาได้

– รับตั๋วแลกของ VIP ได้

– สามารถเข้าได้เมื่อเซิฟเต็ม

/sethome (ชื่อบ้าน): เซ็ทจุดที่เรายืนเป็นบ้าน ได้ 4 ที่

/tpa ชื่อคน : วาปไปหาคนอื่น ( คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/tpahere : ดึงคนอื่นมาหา (คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/tptoggle : ปิดการส่งคำขอ /tpa และ /tpahere จากคนอื่น

/back : กลับจุดวาปได้

/hat : ใส่บล็อคที่เราถึงในมือไว้บนหัว

/fly : สามารถบินได้ในแม็บโฮมโซนเท่านั้น

/fix all : ซ่อมของทุกอย่างในตัว

– สามารถสร้าง ป้าย Lift ได้ ในบรรทัดสองของป้ายให้เขียนว่า [Lift Up] กับ [Lift Down] โดยวางตำแหน่งด้านบนกับด้านล่างของป้ายให้ตรงกัน ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่

– สามารถสรา้งLift แบบกดเลือนได้ดูที่ http://www.youtube.com/watch?v=k-IT_ULndbE

พิมพ์ข้อความสีหรึอป้ายได้โดย &เลข ข้อความ ดูสีได้ที่ http://minecraft.gamepedia.com/Formatting_codes

 

Share Button

พูดคุยแสดงความเห็นกันได้เลยนะครับ

ความเห็น

บทความที่เกียวข้อง

  • คำสั่งที่ user ใช้ได้ในเซิฟ sayouiminecraft เซิฟ Survival PVP – ได้รับเงิน 5 พ้อยทุกๆ 10 นาที ในขนะที่อยู่ในเซิฟ มากสุด 100 ต่อวัน /spawn : กลับจุดเกิด /sethome ชื่อวา ...

  •   User คำสั่งของ User ธรรมดา สามารถรับโซนเล็กได้ 1 โซน ที่วาปซ้าย /plot auto รับโซนอัตโนมัติโดยการสุ่ม /plot claim รับโซนโดยการยืนในโซนที่ไม่มีเจ้าของแล้วพิมพ์ ...

  •   User /tpaccept : ยืนยันรับการวาป /tptoggle : ปิดการส่งคำขอ /tpa และ /tpahere จากคนอื่น /w – พิมแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและข้อความ เป็นการกระซิบ วางโพเทค Coal ...

  • User /tpaccept : ยืนยันรับการวาป /w  พิมแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและข้อความ เป็นการกระซิบ /skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ /clearskin ลบสกินที่เปล ...

  •   User /spawn : กลับจุดเกิด /tpaccept : ยืนยันรับการวาป /skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ /clearskin ลบสกินที่เปลี่ยนไว้ออก   ...

  • วิธีใช้หินโพรเทคในเซิฟ sayouiminecraft ใช้บล๊อคแร่เหล็กอย่างเดียวนะครับ การใช้หินโพเทคในเซิฟ sayouiminecraft ใช้ได้ง่ายๆโดยการนำบล๊อคแร่ถ่านที่ยังเป็นบล๊อคอยู่ไปวางในจุดที่ต้อ ...

  • กิจกรรมประจำสัปดาห์ Server SayOuiMinecraft 1.8.9 เนื่องด้วยทางเซิฟเราได้เปลี่ยนการจัดกิจกรรมเป็น จัดอาทิตย์เว้นอาทิตย์ เพื่อเป็นการให้ Admin มีเวลาปรับปรุงเซิฟไปในตัว เลยจะเริ่ ...