คำสั่งในเซิฟ Survival PVP เซิฟเอาชีวิตลอดและPVPฆ่ากัน


User

/tpaccept : ยืนยันรับการวาป

/tptoggle : ปิดการส่งคำขอ /tpa และ /tpahere จากคนอื่น

/w  พิมแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและข้อความ เป็นการกระซิบ

วางโพเทค Coal Ore ได้ 1 อัน

/ps info ดูข้อมมูลโซนตัวเอง

/ps view ดูเขตที่ได้รับการโพเทค

/ps home 1 กลับโซนของตัวเองได้

/ps add ชื่อเพื่อ   เพิ่มคนเข้าพื้นที่หินโพเทค

/ps remove ชื่อเพื่อน   ลบคนออกจากพื้นที่หินโพเทค

/ps flag pvp deny   ยืนในโซนปิดpvp

/ps flag pvp allow  ยืนในโซนเปิดpvp

/skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ

/clearskin ลบสกินที่เปลี่ยนไว้ออก

– ได้รับเงิน 1 พ้อยทุกๆ 10 นาที ในขนะที่อยู่ในเซิฟ มากสุด 100 ต่อวัน

/spawn : กลับจุดเกิด

/sethome ชื่อวาป : เซ็ทจุดที่เรายืนเป็นบ้าน

/home : ดูรายชื่อที่เราsethomeไว้

/delhome ชื่อบ้าน : ลบบ้านที่เว็ตไว้

/money : เช็คเงินของเรา

/skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ

/clearskin ลบสกินที่เปลี่ยนไว้ออก

/guild create ชื่อกิลตัวอักษร2-5ตัวอักษร  พิมพ์เพื่อสร้างกิลใช้เงิน 1000 พ้อย

/guild delete  ลบกิล

/guild invite ชื่อเพื่อน ชวนเพื่อนเข้ากิล

/guild accept ชื่อกิล  ตกลงรับคำชวนเข้ากิล

/guild chat คุยในกิล

/guild info ข้อมูลกิล

/guild list ดูรายชื่อกิล

 

Vip

พิมพ์ข้อความสีได้ &แล้วตามด้วยตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e จะเปลียนเป็นสีต่างๆ

/sethome ชื่อบ้าน : เซ็ทจุดที่เรายืนเป็นบ้าน ได้ 4 ที่

/tpa ชื่อคน : วาปไปหาคนอื่น ( คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/tpahere : ดึงคนอื่นมาหา (คนอื่นต้องตอบรับก่อนโดยพิมพ์ /tpaccept )

/tptoggle : ปิดการส่งคำขอ /tpa และ /tpahere จากคนอื่น

/hat : ใส่บล็อคที่เราถึงในมือไว้บนหัว

– สามารถเข้าได้เมื่อเซิฟเต็ม

วางโพเทค Coal Ore ได้ 4 อัน

/ps home 1-4 กลับโซนของตัวเองได้

/ps hide ซ่อนหินโพเทค

/ps unhide ยกเลิกซ่อนหินโพเทค

– สามารถใช้ถังน้ำได้

/fix all : ซ่อมของทุกอย่างในตัว

พิมพ์ข้อความสีหรึอป้ายได้โดย &เลข ข้อความ http://minecraft.gamepedia.com/Formatting_codes

– เอาโซนฟรีVIPได้1โซนเมื่อเติมVIPครั้งแรก

/plot auto รับโซนอัตโนมัติโดยการสุ่ม

/plot claim รับโซนโดยการยืนในโซนที่ไม่มีเจ้าของแล้วพิมพ์คำสั่ง

/plot home กลับไปที่โซนตัวเอง

/plot home ชื่อเพื่อน   ไปที่โซนเพื่อน

/plot add แอดเพื่อนเข้าโซน

/plot remove ลบเพื่อนออกจากโซน

/plot info ดูรายชื่อคนในโซน

/plot clear ลบทุกอย่างที่อยู่ในโซน

/plot delete ลบทุกอย่างและยกเลิกการเป็นเจ้าของโซนนั้น

– ได้รับเงิน 5 พ้อยทุกๆ 10 นาที ในขนะที่อยู่ในเซิฟ มากสุด 300 ต่อวัน

Share Button

พูดคุยแสดงความเห็นกันได้เลยนะครับ

ความเห็น

บทความที่เกียวข้อง

  •   User คำสั่งของ User ธรรมดา สามารถรับโซนเล็กได้ 1 โซน ที่วาปซ้าย /plot auto รับโซนอัตโนมัติโดยการสุ่ม /plot claim รับโซนโดยการยืนในโซนที่ไม่มีเจ้าของแล้วพิมพ์ ...

  •   คำสั่งพูดคุยในเซิฟsayouiminecraft เซิฟ Survival Economy เซิฟหลัก /w – พิมแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและข้อความ เป็นการกระซิบ   คำสั่งจัดการรหัสในเซิฟsayouim ...

  • User /tpaccept : ยืนยันรับการวาป /w  พิมแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและข้อความ เป็นการกระซิบ /skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ /clearskin ลบสกินที่เปล ...

  •   User /tpaccept : ยืนยันรับการวาป /tptoggle : ปิดการส่งคำขอ /tpa และ /tpahere จากคนอื่น /w – พิมแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและข้อความ เป็นการกระซิบ วางโพเทค Coal ...

  •   User /spawn : กลับจุดเกิด /tpaccept : ยืนยันรับการวาป /skin ชื่อสกิน : เปลี่ยนสกินให้เหมือนชื่อที่เราต้องการ /clearskin ลบสกินที่เปลี่ยนไว้ออก   ...

  • วิธีใช้หินโพรเทคในเซิฟ sayouiminecraft ใช้บล๊อคแร่เหล็กอย่างเดียวนะครับ การใช้หินโพเทคในเซิฟ sayouiminecraft ใช้ได้ง่ายๆโดยการนำบล๊อคแร่ถ่านที่ยังเป็นบล๊อคอยู่ไปวางในจุดที่ต้อ ...

  • หลายๆคนมักจะมีปัญหาในการเล่น minecraft เพราะตัวเกมที่โหลดมาไม่สมบูรณ์ หรึอลงตัวเกม minecraft ซ้อนกัน ทำให้มีปัญหาได้   1. คลิกไปทที่ Start Menu จะเห็นช่องให้พิมพ์คำว ...